טבלאת תקן API בנזין

הטבלה מרכזת את כל התקנים של API (American Petroleum Institute) עבור מנועי בנזין

סמל תקן תיאור
SA לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SB לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SC לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SD לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SE לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SF לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SG לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SH לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
SJ בתוקף ,למנועים עד שנת 2001
SL בתוקף ,למנועים עד שנת 2004
SM בתוקף ,למנועים עד שנת 2010
SN בתוקף , פורסם ב 2010, למנועים משנת 2011. עמידות גבוה יותר של השמנים לתנאי הטמפרטורה והלחץ. מיועד למנועים המודרניים, בעלי מגדשי טורבו ומערכות לבקרת גזי פליטה. מאפשר עבודה באמצעות דלק המעושר באתנול.

טבלאת תקן API דיזל

הטבלה מרכזת את כל התקנים של API (American Petroleum Institute) עבור מנועי דיזל

סמל תקן תיאור
CA לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
CB לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
CC לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
CD לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
CD-2 לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק. לשמנים המיועדים למנועי דיזל 2 פעימות.
CE לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
CF-2 לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק. לשמנים המיועדים למנועי דיזל 2 פעימות.
CF-4 לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
CG 4 לא בתוקף, אינו מכיל תוספים, שימוש בשמן מסוג זה במנועים חדשים עלול לגרום לנזק.
CH 4 בתוקף, שמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים, למנועים שיוצרו משנת 1998, מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר
CI 4 בתוקף, שמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים, למנועים שיוצרו משנת 2002, מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר ובמנועים בהם מותקנת מערכת E.G.R
CJ 4 בתוקף, שמנים המיועדים למנועי דיזל 4 פעימות הפועלים בסיבובי מנוע גבוהים, למנועים שיוצרו משנת 2010, מתאים לשימוש גם במנועים ישנים יותר וגם במנועים שתוכננו לפעול באמצעות סולר דל גופרית עד 500  ppm  (חלקיקים למיליון)  או 0.05%  ממשקל השמן , ומנועים המצוידים במסנן חלקיקים.

טבלאת תקן ACEA בנזין ודיזל

הטבלה מרכזת את כל התקנים של ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) עבור מנועי בנזין ודיזל

סמל תקן תיאור
A1/B1 שמנים בעלי צמיגות נמוכה להקטנת הפסדים פנימיים במנועי בנזין ודיזל קלים. השמן מיועד רק למנועים שבנויים לעבוד בסוג שמן זה.לא בתוקף מ- 2016
A3/B3 שמנים בעלי רמת ביצוע סטנדרטית. מיועד למרבית מנועי בנזין ודיזל קלים הפועלים במשטר פעולה רגיל (לא קיצוני)
A3/B4 שמנים בעלי רמת ביצוע סטנדרטית. מיועד למנועי בנזין ודיזל קלים הפועלים במשטר פעולה רגיל (לא קיצוני) עם הזרקה ישירה. בעל טווח החלפת שמן ארוך.
A5/B5 שמנים בעלי צמיגות נמוכה להקטנת הפסדים פנימיים במנועי בנזין ודיזל קלים, מתאים למנועים הפועלים בתנאים קיצוניים (כמו רכבי ספורט), בעלי הספקים גבוהים. בעל טווח החלפת שמן ארוך. אין להשתמש בשמן מסוג זה אם לא הוגדר ע”י ייצרן המנוע!
C1 שמנים המתאימים לשימוש במנועי בנזין ודיזל קלים, המצוידים במערכות להפחתת זיהום אוויר, בעלי צמיגות נמוכה להקטנת הפסדים פנימיים במנוע, עם כמות מינימאלית של תוספים (SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur ) אשר עלולים לסתום את המערכות של הפחתת זיהום האוויר.
C2 שמנים המתאימים לשימוש במנועי בנזין ודיזל קלים, המצוידים במערכות להפחתת זיהום אוויר, בעלי צמיגות נמוכה להקטנת הפסדים פנימיים במנוע, עם כמות בינונית של תוספים (SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur ) אשר עלולים לסתום את המערכות של הפחתת זיהום האוויר.
C3 שמנים המתאימים לשימוש במנועי בנזין ודיזל קלים, המצוידים במערכות להפחתת זיהום אוויר, בעלי צמיגות בינונית, עם כמות בינונית של תוספים (SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur ) אשר עלולים לסתום את המערכות של הפחתת זיהום האוויר.
C4 שמנים המתאימים לשימוש במנועי בנזין ודיזל קלים, המצוידים במערכות להפחתת זיהום אוויר, בעלי צמיגות בינונית, עם כמות מוקטנת של תוספים (SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur ) אשר עלולים לסתום את המערכות של הפחתת זיהום האוויר.
C5 שמנים המתאימים לשימוש במנועי בנזין ודיזל קלים חסכוניים במיוחד, המצוידים במערכות להפחתת זיהום אוויר, בעלי צמיגות נמוכה להקטנת הפסדים פנימיים במנוע, עם כמות בינונית של תוספים (SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur ) אשר עלולים לסתום את המערכות של הפחתת זיהום האוויר.
E4 שמנים המיועדים למנועי דיזל כבדים, העונים לדרישות פליטת מזהמים EURO 5 וחלקם מצויידים במערכות להפחתת NOx ומערכת EGR, ללא לוכד חלקיקים.
E6 שמנים המיועדים למנועי דיזל כבדים, העונים לדרישות פליטת מזהמים EURO 6 ומצויידים במערכות להפחתת NOx ומערכת EGR, עם או ללא לוכד חלקיקים.
E7 שמנים המיועדים למנועי דיזל כבדים, העונים לדרישות פליטת מזהמים EURO 5 ורובם מצויידים במערכות להפחתת NOx ומערכת EGR, ללא לוכד חלקיקים, עם תכונות משופרות לשמירת טיב פני השטח של חלקי המנוע (בוכנה, צילינדר, תא שריפה).
E9 שמנים המיועדים למנועי דיזל כבדים, העונים לדרישות פליטת מזהמים EURO 6 ורובם מצויידים במערכות להפחתת NOx ומערכת EGR, עם או ללא לוכד חלקיקים, עם תכונות משופרות לשמירת טיב פני השטח של חלקי המנוע (בוכנה, צילינדר, תא שריפה).

חשוב לציין שבחירת השמן חייבת להתבסס על המלצות הייצרן!